Theben

Detta företaget har en lång historia och produkter inom många kategorier i elbranschen. Deras bakomliggande idé till många av deras produkter är att energi endast ska användas när det absolut är nödvändigt. Exempelvis konkretiseras denna idé i dimrar, uppvärmningsregleringar och andra produkter som gör det möjligt att minimera sin energikonsumtion. Theben ligger därför i framkant när det gäller elmaterial som är hållbart och energieffektivt.