ABB Jussi vägguttag. Eluttag och tillbehör

Vägguttag från ABB i serien Jussi är en väldigt populär serie. Vägguttag som går att kombinera i många kombinationer och håller hög kvalité till ett riktigt bra pris.

Vägguttag Jussi från ABB

Många nya hem som byggs idag har vägguttag från ABB installerade. Detta är ett val byggherrarna har gjort för att garantera lång livslängd, hög elsäkerhet och en trevlig design på vägguttagen. Att komplettera i efterhand med fler vägguttag är också enkelt då Jussi säljs i hela landet. Alla eluttag följer de hårda svenska reglerna och är enkla att installera för elektrikern. Vägguttag som sparar tid vid installation kan göra mycket på totala summan på arbetet.